คลัสเตอร์ใหม่ นักเรียนติด CV เพียบ กักตัวกว่า 200 คน

คลัสเตอร์ใหม่ นักเรียนติด CV เพียบ กักตัวกว่า 200 คน

วันที่ 13 มกราคม มีรายงานของวันที่ 12 มกราคม ว่าศูนย์ข้อมูล CV-19 จ.นนทบุรี รายงานว่า พบผู้ติดทั้งหมด 401 ราย หญิง 217 ราย ชาย 184 ราย ต่างชาติ 10 ราย (พม่า 3 ราย จีน 2 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย โรมาเนีย 1 ราย ลาว 1 ราย ไอซ์แลนด์ 1 ราย ไม่ระบุสัญชาติ 1 ราย)

ภูมิลำเนา อำเภอเมืองนนทบุรี 130 ราย อำเภอปากเกร็ด 89 ราย อำเภอบางใหญ่ 69 ราย อำเภอบางบัวทอง 64 ราย อำเภอบางกรวย 37 ราย อำเภอไทรน้อย 12 ราย มีอาการ 297 ราย คิดเป็น 74.06% ไม่มีอาการ 104 ราย คิดเป็น 25.94% Ct ต่ำกว่า 25 = 334 ราย 83.29% (Ct ต่ำ โอกาสแพร่ได้มากกว่า CT สูง)

ด้านนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้ตรวจพบนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 หรือโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนทบุรี ติดเชื้อ CV-19 จำนวน 28 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นทีมนักกีฬาตะกร้อของโรงเรียน

ซึ่งเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 แยกเป็นหญิง 10 คนชาย 18 คน มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยซึ่งทั้งหมดได้เข้ารักษาตัวตามระบบที่ศูนย์ CI วัดบัวขวัญและตามโรงแรมต่างๆ

นายสมนึก กล่าวว่า ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนกีฬาที่เหลือทั้งหมดอีก 200 กว่าคน ได้กักตัวที่โรงเรียนกีฬาทั้งหมดไม่ได้ออกไปไหน และเรียนทางออนไลน์ภายในโรงเรียน

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างใกล้ชิด เพิ่งอีกระยะหนึ่งคงจะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทั้งนี้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนหมดแล้วจึงมีอาการไม่หนักแต่เราต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเราดูแลอย่างเต็มที่ในส่วนนี้

นายสมนึก กล่าวว่า ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนกีฬาที่เหลือทั้งหมดอีก 200 กว่าคน ได้กักตัวที่โรงเรียนกีฬาทั้งหมดไม่ได้ออกไปไหน และเรียนทางออนไลน์ภายในโรงเรียน

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างใกล้ชิด เพิ่งอีกระยะหนึ่งคงจะเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ทั้งนี้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับวัคซีนหมดแล้วจึงมีอาการไม่หนักแต่เราต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเราดูแลอย่างเต็มที่ในส่วนนี้

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19