ด่วน ทลายห้องเย็นบริษัทใหญ่ กักตุนหมูกว่า 2 แสน กก.

20 ม.ค 65 มีรายงานว่า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการร่วมวางแผนการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการตรวจสอบห้องเย็นกรณีที่อาจมีการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่

พล.ต.ต อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา

พ.ต.ต.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก1.บก.ปคบ.

พาณิชย์จังหวัดสงขลา

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ

หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา

โดยมีข้อสรุปดังนี้

1 สืบเนื่องจากการเข้าตรวจสอบห้องเย็นบริษัทใหญ่แห่งหนึ่ง ของกรมปศุสัตว์พบว่าในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมามีการนำเนื้อสุกรจากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง เข้าเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นดังกล่าว จำนวน 211,361 กิโลกรัม และวันที่เข้าตรวจสอบ (19 ม.ค.65) พบว่ามีเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัม กรมปศุสัตว์จึงได้ทำการอายัดไว้เพื่อรอการตรวจสอบ

2 ที่ประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร่วมกันในห้องเย็นดังกล่าวในวันที่ 20 มกราคม 65 โดยใช้อำนาจตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ประกอบข้อกฎหมายอื่นด้วย

3 ที่ประชุมกำหนดแผนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 21-31มกราคม 65 นี้และขยายผลเพื่อลดปัญหาการกักตุนสินค้าประเภทเนื้อสุกร