บริษัทดัง ประกาศปิดกิจการอย่างถาวร ผู้บริหาร-พนักงาน อำลากันครั้งสุดท้าย

ปิดกิจการ

เรียกได้ว่าไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลา ล่าสุด บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด. เลขที่ 107 หมู่18 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศปิดกิจการถาวร

ได้มีการแจ้งล่วงหน้าต่อพนักงานของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัทก็ได้จ่ายค่าชดเชยตามกฏหมายให้แก่พนักงานทุกคน และมีเงินสบทบให้แก่พนักงานก้อนใหญ่ เพื่อให้พนักงานไปดำรงชีวิตและใช้จ่าย

บริษัทได้ทำการย้ายฐานผลิตกลับไปที่ประเทษญี่ปุ่น บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ที่เกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์

ซึ่งการประกาศปิดการดังกล่าวของบริษัทนั้น ทางบริษัทได้ทำการมอบสวัสดิการครั้งสุดท้ายให้แก่พนักงานทุกคน จ่ายค่าทดแทนถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการประท้วงของพนักงานเป็นแต่อย่างใด ภาพสุดท้ายผู้บริหารของบริษัทออกมายืนโบกมืออำลาพนีกงานเป็นครั้งสุดท้าย

ขอคุณ khaochonburirayong